Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1117
Nhan đề: Những vấn đề đang đặt ra đối với ngành công nghiệp phục vụ nông nghiệp khu vực Tây Nam Bộ
Tác giả: Trịnh, Xuân Thắng
Từ khoá: Công nghiệp
Tây Nam Bộ
Nông nghiệp
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 509+510 .- Tr.84-86
Tóm tắt: Việc chỉ ra các bất cập trong ngành công nghiệp phục vụ nông nghiệp ở khu vực Tây Nam Bộ là rất cần thiết để vùng có những giải pháp phù hợp tháo gỡ khó khăn đưa ngành công nghiệp phục vụ nông nghiệp phát triển. Bài viết cũng tìm các nguyên nhân dẫn đến những hạn chế trong phát triển ngành công nghiệp phục vụ nông nghiệp khu vực Tây Nam Bộ như công tác quy hoạch, các chính sách hỗ trợ, công tác đào tạo nhân lực, những yếu kém từ chính trong người nông dân và doanh nghiệp...
Định danh: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1117
ISSN: 0868-3808
Bộ sưu tập: Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_6.48 MBAdobe PDFXem
Your IP: 34.231.247.88


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.