Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11180
Title: Một số vấn đề về bảo vệ người tố cáo hành vi tham nhũng
Authors: Ngô, Mạnh Hùng
Keywords: Bảo vệ
Người tố cáo
Hành vi
Tham nhũng
Trách nhiệm các tổ chức
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thanh tra;Số 02 .- Tr.15-19
Abstract: Hiện nay, các quy định pháp luật về bảo vệ người tố cáo nói chung và bảo vệ người tố cáo hành vi tham nhũng nói riêng về cơ bản đã thuận lợi cho việc thực hiện, các biện pháp bảo vệ được đánh giá là tương đối toàn diện; vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân được quy định khá cụ thể... Tuy nhiên cũng xuất hiện không ít những khó khăn, vướng mắt trong quá trình chuyển khai thực hiện.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11180
ISSN: 2354-1121
Appears in Collections:Thanh tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.94 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.226.248.180


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.