Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11182
Title: Đối mặt thử thách
Authors: Quốc Khánh
Keywords: Đối mặt thử thách
Thế giới di động
Tìm động lực
Tăng trưởng mới
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Forbes Việt Nam;Số 06 .-Tr.81-86
Abstract: Thế giới di động, nhà bán lẽ dẫn đầu thị trường điện thoại và điện máy ở Việt Nam đang tìm động lực tăng trưởng mới, khi hai năm tới, hai mảng kinh doanh chính đã phát triển tới giới hạn thị trường.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11182
Appears in Collections:Forbes Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.5 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 35.172.233.215


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.