Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11189
Title: Văn bản mới ban hành
Keywords: Viện kiểm Sát nhân dân
Ban hành
Hoạt động tư pháp
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thanh tra;Số 02 .- Tr.53-55
Abstract: Ngày 05/1/2018, Viện kiểm Sát nhân dân (VKSNN) tối cao đã ban hành hướng dẫn về công tác kiểm sát và ban hành đơn khiếu nại, tố cáo (KNTC) trong hoạt động tư pháp năm 2018.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11189
ISSN: 2354-1121
Appears in Collections:Thanh tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.29 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.231.167.166


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.