Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11199
Title: Khai thác tiềm năng Du lịch Văn hóa Tâm linh ở đền Chín Gian (Như Xuân - Thanh Hóa)
Authors: Mai, Anh Tuấn
Đoàn, Ánh Dương
Keywords: Du lịch văn hóa
Đền Chín Gian
Như Xuân - Thanh Hóa
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Văn hóa Dân gian;Số 03 .- Tr.67-73
Abstract: Tháng 10/2017, sau hơn một năm thi công, đền Chín Gian thuộc thôn Thống Nhất, xã Thanh Quân, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa đã được khánh thành và tổ chức phục dựng lễ hội dâng trâu tế Trời lần đầu tiên sau hơn bảy thập niên bị lãng quên. Cùng với việc nghiên cứu nhằm xác thực nguồn gốc, ý nghĩa của đền Chín Gian (Như Xuân), công việc quan trọng và cần kíp không kém, theo chúng tôi, là xây dựng, tổ chức, thực hành sao cho khoa học, thấu tình đạt lí, vừa đúng tính chất một lễ hội truyền thống gắn liền với đời sống cư dân Như Xuân, vừa góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên một địa bàn vốn còn nhiêu khó khăn. Bài viết này, vì thế, hướng đến những gợi dẫn cho chính quyền sở tại tiến hành khai thác tiềm năng du lịch văn hóa tâm linh ở đền Chín Gian, biến nơi đây trở thành một địa điểm hành hương và du lịch sinh thái, văn hóa - tâm linh hiệu quả, bền vững. Theo đó,ở phần đầu, chúng tôi sẽ phân tích một số điều kiện địa lí cảnh quan và văn hóa vùng có thể phục vụ du lịch, ở phần sau là những đề xuất, giải pháp cụ thể về mô hình du lịch văn hóa tâm linh sẽ triển khai ở khu vực đền Chín Gian. Hướng tiếp cận giải quyết vấn đề của chúng tôi chủ yếu dựa trên kết quả khảo sát tại chỗ và các tri thức du lịch văn hóa tâm linh hiện đang được áp dụng thành công ở nhiều địa phương của Việt Nam.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11199
ISSN: 0866-7284
Appears in Collections:Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam (Văn hóa Dân gian)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_5.49 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.22.210


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.