Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1122
Title: Phạm tội chưa đạt theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 1999 trên cơ sở so sánh, đối chiếu với Bộ luật Hình sự năm 2015
Authors: Phùng, Văn Hoàng
Keywords: Bộ luật Hình sự năm 1999
Phạm tội chưa đạt
Bộ luật Hình sự năm 2015
Trách nhiệm hình sự
Quyết định hình phạt
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tòa án Nhân dân;Số 4 .- Tr.11-15
Abstract: Trong thực tiễn áp dụng pháp luật về phạm tội chưa đạt cho thấy còn tồn tại nhiều trường hợp những người áp dụng pháp luật đã có sự nhầm lẫn giữa giai đoạn phạm tội chưa đạt với các giai đoạn khác của quá trình thực hiện tội phạm. Và có nhiều quan điểm khác nhau khi áp dụng trên thực tiễn. Vì vậy, bài viết đi sâu phân tích và đưa ra một số đề xuất, kiến nghị hoàn thiện pháp luật về Tội phạm chưa đạt theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 1999.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1122
ISSN: 1859-4875
Appears in Collections:Tòa án Nhân dân

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.02 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.