Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11222
Nhan đề: Bác Hồ với cán bộ giáo dục
Tác giả: Đặng, Quốc Bảo
Phạm, Minh Giản
Tăng, Thái Thụy Ngân Tâm
Từ khoá: Bác Hồ
Cán bộ giáo dục
Chất lượng giáo dục
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;Số 31 .- Tr.03-06
Tóm tắt: Sinh thời, Bác Hồ rất quan tâm đến giáo dục và đào tạo, Người luôn đề cao vị trí, vai trò của các thầy giáo, cô giáo trong việc nâng cao chất lượng giáo dục. Bài viết thông qua những lời dạy của Người, khuyên cán bộ giáo dục phải là người hiểu rõ môi trường giảng dạy, đối tượng học, luôn học tập nâng cao trình độ, phải là tấm gương sáng, phương pháp dạy phải dễ hiểu để truyền đạt cho người học, dễ tiếp thu, dạy lý thuyết phải đi đôi với thực tiễn…
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11222
ISSN: 0866-7675
Bộ sưu tập: Khoa học ĐH Đồng Tháp

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_2.74 MBAdobe PDFXem
Your IP: 35.172.233.215


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.