Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11224
Title: Liên thông quốc tế về đào tạo đại học đáp ứng yêu cầu hợp tác và cạnh tranh trong bối cảnh Việt Nam gia nhập cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC)
Authors: Nguyễn, Văn Thắng
Keywords: Liên thông quốc tế
Hợp tác quốc tế về đào tạo
Trường đại học Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;Số 31 .- Tr.13-18
Abstract: Trong xu thế mở cửa, hội nhập quốc tế, giáo dục đại học Việt Nam ngày càng có nhiều hình thức mở rộng quan hệ liên kết, hợp tác quốc tế về đào tạo; theo đó các trường đại học Việt Nam có nhiều cơ hội phát triển, đồng thời đối mặt với những thách thức, khó khăn. Bài viết phân tích thực trạng và định hướng liên thông quốc tế về đào tạo ở các trường đại học Việt Nam hiện nay.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11224
ISSN: 0866-7675
Appears in Collections:Khoa học ĐH Đồng Tháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_5 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.226.248.180


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.