Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11225
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorHồ, Thị Trinh-
dc.date.accessioned2019-08-14T02:52:37Z-
dc.date.available2019-08-14T02:52:37Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issn0866-7675-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11225-
dc.description.abstractPhong cách làm việc của Hồ Chí Minh được hình thành từ rất sớm. Ngay từ thuở niên thiếu, Người đã sớm chịu ảnh hưởng nền giáo dục Nho học điều đó đã định hình một phong cách làm việc nề nếp, ngăn nắp, cần mẫn… Trong những năm tháng bôn ba ở nước ngoài lăn lộn với cuộc sống của một người lao động, hòa mình trong phong trào công nhân và đặc biệt, khi đến với chủ nghĩa Mác – Lênin hệ thống phong cách làm việc của Người được định hình rõ nét phong cách tư duy, gần gũi quần chúng, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, làm việc khoa học… Nghiên cứu và học tập phong cách Hồ Chí Minh sẽ giúp chúng ta làm việc ngày càng khoa học và hiệu quả hơn.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;Số 31 .- Tr.19-26-
dc.subjectHọc tậpvi_VN
dc.subjectPhong cách làm việcvi_VN
dc.subjectHồ Chí Minhvi_VN
dc.titleHọc tập phong cách làm việc Hồ Chí Minhvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Khoa học ĐH Đồng Tháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_6.95 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.200.222.93


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.