Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11226
Title: Tác động của tính cách thương hiệu đến lòng trung thành của khách hàng: Nghiên cứu trường hợp máy tính bảng tại thị trường Thành phố Long Xuyên
Authors: Hồ, Bạch Nhật
Nguyễn, Thị Thùy Trang
Keywords: Tác động
Máy tính bảng
Lòng trung thành
Tính cách thương hiệu
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;Số 31 .- Tr.27-33
Abstract: Nghiên cứu đặt ra hai mục tiêu cơ bản: thứ nhất là xác định các nhân tố tính cách thương hiệu tác động đến lòng trung thành của khách hàng đối với thương hiệu máy tính bảng, thứ hai là xác định mức độ tác động của những nhân tố tính cách thương hiệu đến lòng trung thành của khách hàng đối với thương hiệu máy tính bảng tại thành phố Long Xuyên. Nghiên cứu tiến hành khảo sát 250 người dân có sử dụng máy tính bảng tại thành phố Long Xuyên. Kết quả nghiên cứu cho thấy 3 yếu tố có tác động cùng chiều đến lòng trung thành của khách hàng với thương hiệu gồm: (1) sự gắn kết thương hiệu, (2) giá trị tự thể hiện, (3) sự lôi cuốn của tính cách thương. Trong đó, thành phần giá trị tự thể hiện có ảnh hưởng lớn nhất.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11226
ISSN: 0866-7675
Appears in Collections:Khoa học ĐH Đồng Tháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_5.73 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.237.34.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.