Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11227
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTrần, Công Kha-
dc.date.accessioned2019-08-14T02:58:38Z-
dc.date.available2019-08-14T02:58:38Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issn0866-7675-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11227-
dc.description.abstractNhằm đóng góp cho các đề án quy hoạch các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020, nghiên cứu phân tích các yếu tố tác động đến nghèo của hộ ở vùng kinh tế trọng điểm Đồng bằng sông Cửu Long. Dữ liệu nghiên cứu 624 hộ thuộc 4 tỉnh là thành phố Cần Thơ, các tỉnh An Giang, Kiên Giang và Cà Mau lấy từ dữ liệu khảo sát mức sống hộ gia đình Việt Nam năm 2014. Kết quả chỉ ra các yếu tố tác động mạnh đến nghèo của hộ ở vùng kinh tế trọng điểm Đồng bằng sông Cửu Long gồm: thành phần dân tộc của chủ hộ, học vấn của chủ hộ, tình trạng việc làm của chủ hộ, diện tích đất của hộ và khu vực sinh sống của hộ.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;Số 31 .- Tr.34-40-
dc.subjectCác yếu tốvi_VN
dc.subjectBinaryvi_VN
dc.subjectĐồng bằng sông Cửu Longvi_VN
dc.subjectNghèovi_VN
dc.subjectKinh tế trọng điểmvi_VN
dc.subjectVHLSSvi_VN
dc.titleCác yếu tố tác động đến nghèo của hộ ở vùng kinh tế trọng điểm Đồng bằng sông Cửu Longvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Khoa học ĐH Đồng Tháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_5.16 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.204.55.168


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.