Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11231
Nhan đề: Bàn thêm về một số cuộc cải cách ở Châu Á thời cận đại
Tác giả: Hiển, Duy Quảng
Từ khoá: Cải cách mở cửa
Minh Trị
Chulalongkorn
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;Số 31 .- Tr.41-46
Tóm tắt: Cuối thế kỷ XIX, phần lớp các nước châu Á đều đứng trước một lựa chọn sống còn: cải cách mở cửa để hòa nhập với thế giới hoặc là đóng cửa duy trì trật tự cũ trước áp lực của phương Tây. Trong tình thế đó, một số nước châu Á đã tiến hành một số cuộc cải các như là những biện pháp nhất thời để vượt qua các khó khăn nội tại trước mắt và đối phó với làn sóng xâm lược đến từ phương Tây. Các cuộc cải cách này không chỉ là cứu cánh đối với nền thống trị của các vương triều sở tại mà còn là một bước ngoặt cho lịch sử của các nước này. Tiêu biểu nhất là ba cuộc cải cách ở Nhật Bản (1868 – 1912). Thái Lan (1868 – 1910), Trung Quốc (1898) ở châu Á – Thái Bình Dương.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11231
ISSN: 0866-7675
Bộ sưu tập: Khoa học ĐH Đồng Tháp

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_5.11 MBAdobe PDFXem
Your IP: 3.226.248.180


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.