Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11235
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Trọng Dũng-
dc.contributor.authorCáp, Kim Hoàng-
dc.contributor.authorNguyễn, Chính Cương-
dc.date.accessioned2019-08-14T03:28:24Z-
dc.date.available2019-08-14T03:28:24Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issn0866-7675-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11235-
dc.description.abstractBài báo này nghiên cứu sự ảnh hưởng của số nguyên tử lên vi cấu trúc của FeNi khối và hạt nano FeNi bằng phương pháp động lực học phân từ (MD) với thế tương tác nhúng Sutton-Chen, điều kiện biến phù hợp. Các đặc trưng vi cấu trúc được phân tích qua hàm phân bổ xuyên tâm (RDF) năng lượng, kích thước, phương pháp phân tích lân cận chung (CNA) cho kết quả phù hợp với thực nghiệm. Các kết quả của các mẫu ở nhiệt độ 300 K luôn tồn tại các đơn vị cấu trúc: FCC, HCP, ICO và Amor.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;Số 31 .- Tr.74-78-
dc.subjectSố nguyên tửvi_VN
dc.subjectVi cấu trúcvi_VN
dc.subjectFeNi khốivi_VN
dc.subjectHạt nano FeNivi_VN
dc.subjectĐộng lực học phân tửvi_VN
dc.titleNghiên cứu sự ảnh hưởng của số nguyên tử lên vi cấu trúc của mẫu FeNi bằng phương pháp động lực học phân tửvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Khoa học ĐH Đồng Tháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.76 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 35.172.233.215


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.