Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11238
Nhan đề: Phân lập tuyển chọn vi khuẩn lactic chịu nhiệt từ phụ phẩm nông nghiệp
Tác giả: Bùi, Hoàng Đăng Long
Huỳnh, Xuân Phong
Nguyễn, Ngọc Thạnh
Ngô, Thị Phương Dung
Từ khoá: Chịu nhiệt
Kháng khuẩn
Lên men lactic
Phụ phẩm nông nghiệp
Vi khuẩn lactic
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;Số 31 .- Tr.91-97
Tóm tắt: Nghiên cứu này được thực hiện nhằm khảo sát khả năng chịu nhiệt, kháng khuẩn và lên men của các chúng vi khuẩn lactic phân lập từ các mẫu phụ phẩm nông nghiệp ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long và Bình Dương. Kết quả đã phân lập được 36 chủng vi khuẩn lactic với các đặc tính sinh hóa phù hợp. Trong đó, 36 chủng có khả năng phát triển ở nhiệt độ đến 47°C. Tổng số 29/36 chủng vi khuẩn có khả năng kháng chủng vi khuẩn chỉ thị Bacillus subtilis, trong đó 5 chủng (ND3, ND1, ND4, CT1, BA4) tạo đường kính vòng kháng khuẩn đạt trên 10 mm. Trong 10 chủng được khảo sát lên men axit, chủng CC2 có khả năng lên men dung dịch sucrose 4% (w/v) sinh axit tổng cao nhất ở 38°C trong 5 ngày, đạt 1,425 g/L.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11238
ISSN: 0866-7675
Bộ sưu tập: Khoa học ĐH Đồng Tháp

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_4.81 MBAdobe PDFXem
Your IP: 3.226.245.48


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.