Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11239
Title: Đa dạng hệ thực vật ở Khu di tích Lăng cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Authors: Phạm, Thị Thanh Mai
Keywords: Loài
Hệ thực vật
Đa dạng
Khu di tích
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;Số 31 .- Tr.98-104
Abstract: Kết quả nghiên cứu đã xác định được 427 loài thực vật, 296 chi, 108 họ và 67 bộ thuộc 4 ngành: Bryophyta, Polypodiophyta, Pinophyta và Magnoliophyta ở Khu di tích Lăng cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Các taxon thuộc ngành Magnoliophyta là đa dạng nhất và chiếm ưu thế nhất với 408 loài, 280 chi, 94 họ, 58 bộ và 2 lớp. Các họ có số lượng loài nhiều nhất là: Fabaceae, Poaceae, Asteraceae, Euphorbiaceae, Moraceae, Apocynaceae, Araceae... Các chi đa dạng nhất gồm: Ficus, Cyperus, Ipomoeae, Cassia, Euphorbia, Hibiscus, Nymphaea… Hệ thực vật có 5 dạng thân chính: gỗ, thảo, bụi, dây leo và ký sinh, trong đó dạng thảo chiếm ưu thế so với 206 loài. Khu di tích có 4 loài thực vật có nguy cơ tuyệt chủng theo theo Sách Đỏ Việt Nam là Cupressus torulosa, Dalbergia cochinchinensisi, Cycas revoluta và Elaeocarpus hygrophilus.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11239
ISSN: 0866-7675
Appears in Collections:Khoa học ĐH Đồng Tháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_5.56 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.226.248.180


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.