Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1123
Nhan đề: Giai thoại năm Tuất
Tác giả: Lương, Thị Hồng Đào
Từ khoá: Giai thoại
Năm Tuất
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Người Xây dựng;Số 315+316 .- Tr.120-122
Tóm tắt: Bài viết liệt kê ra những giai thoại năm Tuất của lịch sử nước ta từ xa xưa đến nay.
Định danh: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1123
ISSN: 0866-8531
Bộ sưu tập: Người Xây dựng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_2.14 MBAdobe PDFXem
Your IP: 54.227.97.219


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.