Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11241
Title: Quy trình thiết kế hệ thống bài tập chắp ghép nhằm phát triển khả năng định hướng không gian trong hoạt động tạo hình cho trẻ 5 – 6 tuổi
Authors: Vũ, Thị Minh Trang
Keywords: Bài tập chắp ghép
Hoạt động tạo hình
Khả năng định hướng không gian
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;Số 31 .- Tr.111-116
Abstract: Khả năng định hướng không gian có vai trò quan trọng đối với các hoạt động vui chơi, học tập của trẻ mầm non. Đặc biệt trong hoạt động tạo hình, nếu trẻ có khả năng định hướng không gian tốt sẽ giúp nâng cao tính thẩm mĩ của sản phẩm. Việc phát triển khả năng định hướng không gian cần bắt đầu từ không gian ba chiều và bằng chính hoạt động tay – mắt của trẻ. Do đó, sử dụng các bài tập chắp ghép – một dạng bài tập tạo hình tổng hợp – để phát triển khả năng này là con đường vô cùng thuận lợi. Bài viết giới thiệu quy trình thiết kế hệ thống bài tập chắp ghép nhằm phát triển khả năng định hướng không gian cho trẻ 5 – 6 tuổi ở trường mầm non.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11241
ISSN: 0866-7675
Appears in Collections:Khoa học ĐH Đồng Tháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.95 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.236.59.154


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.