Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11242
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTrần, Thị Ánh Tuyết-
dc.date.accessioned2019-08-15T01:16:05Z-
dc.date.available2019-08-15T01:16:05Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issn0866-7675-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11242-
dc.description.abstractBạo lực gia đình đã và đang xảy ra khắp các quốc gia trên thế giới. Việt Nam cũng là một trong những quốc gia có những hành vi bạo lực gia đình khá phức tạp diễn ra từ thành thị đến nông thôn, từ gia đình có hoàn cảnh kinh tế và học vấn cao đến gia đình nghèo khó, học vấn thấp. Nạn nhân bị bạo hành chủ yếu là phụ nữ và trẻ em. Trong phạm vi bài viết này, tác giả đề cập đến thực trạng của bạo lực gia đình hiện nay, đồng thời chỉ ra những ảnh hưởng của bạo lực gia đình đến việc hình thành nhân cách của trẻ. Từ đó nhấn mạnh đến vai trò của công tác xã hội trong việc phòng, chống bạo lực gia đình.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;Số 31 .- Tr.117-120-
dc.subjectBạo lực gia đìnhvi_VN
dc.subjectTrẻ em bị bạo lực gia đìnhvi_VN
dc.subjectNhân cách của trẻvi_VN
dc.subjectẢnh hưởng bạo lực gia đìnhvi_VN
dc.titleẢnh hưởng của bạo lực gia đình đến việc hình thành nhân cách của trẻ emvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Khoa học ĐH Đồng Tháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.67 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.228.11.9


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.