Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11245
Title: Chủ nghĩa duy lý phê phán của K.Popper - cuộc cách mạng về văn hóa tư duy
Authors: Đỗ, Minh Hợp
Keywords: Chủ nghĩa duy lý
Chủ nghĩa duy nhiệm
Chủ nghĩa phê phán
Chủ nghĩa duy lý phê phán
Thuyết có thể sai
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Triết học;Số 05 .- Tr.56-68
Abstract: Một trong các chức năng quan trọng hàng đầu của triết học là chức năng phê phán. Sự nghiệp đổi rnới bắt đầu từ việc hình thành tư duy mới. Tư duy này cần phải khắc phục chủ nghĩa giáo điều, chủ nghĩa nguyên giáo nhờ phát huy bản chất phê phản của mình. Việc hình thành thói quen, văn hóa tư duy phê phán là một nhiệm vụ cơ bản của triết học. Tư duy phê phán trở thành đặc trưng văn hóa nổi bật của thời hậu hiện đại (postmodern). K.Popper là người có đóng góp lớn trong việc phê phán chủ nghĩa nguyên giáo và hình thành văn hóa tư duy phê phán.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11245
ISSN: 0866-7632
Appears in Collections:Triết học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_8.6 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.226.97.214


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.