Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11246
Title: Chủ nghĩa hiện sinh từ cách tiếp cận của triết học chính trị
Authors: Đinh, Ngọc Thạch
Phan, Thị Hiên
Keywords: Chủ nghĩa hiện sinh
Phi duy lý
Triết học chính trị
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Triết học;Số 05 .- Tr.69-77
Abstract: Thắng lợi của các cuộc cách mạng tư sản đưa đến sự thay đổi căn bản địa vị chính trị của giai cấp tư sản và hình thành hệ thống xã hội tư sản tại nhiều nước Tây Âu. Trở thành lực lượng thống trị sau thắng lợi của các cuộc cách mạng tư sản, giai cấp tư sản tập trung vào các cuộc cách mạng khoa học, kỹ thuật, với mục tiêu phát triển sản xuất và củng cố địa vị của mình. Song những mâu thuẫn xã hội, những hậu quả nặng nề từ hai cuộc đại chiến thế giới đã đẩy con người vào một cuộc khủng hoảng sâu sắc trong đời sống tinh thần. Chủ nghĩa hiện sinh là tiếng rên xiết của con người trong thời đại khủng hoảng, phản ánh tâm trạng và khát vọng tự do của cá nhân qua đó trình bày bức tranh chung của nhân loại, số phận và triển vọng lịch sử. Nhiều luận điểm của chủ nghĩa hiện sinh cùng với phong trào hiện sinh thể hiện sự nổi loạn trong lòng xã hội, kêu gọi con người phải tự cứu lấy mình, đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm đối với những đổi thay trong đời sống xã hội. Chính ở đây tính khuynh hướng chính trị của chủ nghĩa hiện sinh được thể hiện khá rõ nét.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11246
ISSN: 0866-7632
Appears in Collections:Triết học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_6.72 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.207.250.80


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.