Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11247
Title: Thực nghiệm sấy thanh long ruột đỏ dạng xắt lát
Authors: Nguyễn, Đức Khuyến
Bùi, Ngọc Hùng
Phạm, Quốc Cường
Nguyễn Hay
Keywords: Thanh long ruột đỏ
Sấy không khi nóng
Sấy hồng ngoại
Sấy bơm nhiệt
Sấy vi sóng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Năng lượng nhiệt;Số 140 .- Tr.13-17
Abstract: Thanh long ruột đỏ xắt lát có độ dày 1 cm được sấy khảo nghiệm bằng các phương pháp sấy không khí nóng, không khí nóng kết hợp hồng ngoại, bơm nhiệt, bơm nhiệt kết hợp hồng ngoại và bơm nhiệt kết hợp vi sóng. Các thí nghiệm được tiến hành ở 3 mức nhiệt độ: 40 °C 45 °C và 50 °C, vận tốc TNS sau khi qua khay là 0,5 m/s. Kết quả khảo nghiệm cho thấy, sấy bằng phương pháp bơm nhiệt ở mức nhiệt độ dưới 50 °C có nhiều ưu điểm hơn so với các phương pháp khác như thời gian sấy ngắn, sản phẩm sau khi sấy giữ được hàm lượng vitamin C, màu sắc, mùi vị.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11247
ISSN: 0868-3336
Appears in Collections:Năng lượng Nhiệt

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.02 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.226.97.214


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.