Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11250
Title: Kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của công ty cổ phần nhiệt điện Hải Phòng
Keywords: Hoạt động năm 2017
Kế hoạch năm 2018
Nhiệt điện Hải Phòng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Năng lượng nhiệt;Số 140 .- Tr.23-25
Abstract: Năm 2017 có nhiều diễn biến bất thường: thời tiết mưa nhiều so với trung bình nhiều năm, các nhà máy Nhiệt điện đốt than giảm công suất. Đặc biệt, trong tháng 10/2017, thị trường phát điện cạnh tranh ngừng vận hành, nhu cầu phụ tải hệ thống thấp so với dự kiến.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11250
ISSN: 0868-3336
Appears in Collections:Năng lượng Nhiệt

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.57 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.22.210


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.