Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11252
Title: Nông nghiệp công nghệ cao
Authors: Giang Thanh
Keywords: Nông nghiệp
Công nghệ cao
Nông sản Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Forbes Việt Nam;Số 04 .- Tr.40-46
Abstract: Vòng quay giải cứu bất tận của nông sản Việt Nam sẽ không còn tái diễn nếu hàng hóa sản xuất đúng quy cách của các thị trường quốc tế. Doanh nhân Mai Hữu Tín với công ty Unifarm chứng minh điều này, với hai sản phẩm đã thành công là dưa lưới và chuối.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11252
Appears in Collections:Forbes Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.44 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.207.108.191


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.