Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11257
Title: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh
Keywords: Hoạt động sản xuất kinh doanh
Kế hoạch năm 2018
Công ty cổ phần
Nhiệt điện Quảng Ninh
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Năng lượng nhiệt;Số 140 .- Tr.29-31
Abstract: Năm 2017, tình hình sản xuất điện của Công ty gặp nhiều khó khăn do diễn biến thời tiết rất bất thường: Mưa nhiều so với trung bình nhiều năm, các Nhà máy nhiệt điện giảm công suất, đặc biệt là trong tháng 10/2017, khi thị trường phát điện cạnh tranh tạm ngừng hoạt động; Nhu cầu phụ tải hệ thống điện thấp so với kế hoạch Điều đó đã làm cho tổng sản lượng điện sản xuất toàn Nhà máy giảm hơn 1 tỷ kWh so với kế hoạch năm 2017 và thực hiện năm 2016.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11257
ISSN: 0868-3336
Appears in Collections:Năng lượng Nhiệt

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.55 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.236.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.