Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11258
Title: Hiện trạng và yêu cầu xử lý cấp bách bãi chứa tro xỉ của một số nhà máy nhiệt điện than
Authors: Trương, Duy Nghĩa
Keywords: Bãi chứa tro xỉ
Nhà máy nhiệt điện than
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Năng lượng nhiệt;Số 141 .- Tr.2-4
Abstract: Vấn đề tro xi và bãi chứa tro xỉ của các nhà máy nhiệt điện đốt than đang là thời sự rất nóng hiện nay do bãi chứa tro xỉ của nhiều NMNĐT đã sắp đầy, không còn chỗ chứa. Nếu không được xừ lý thì NMNĐT sẽ phải đóng cửa.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11258
ISSN: 0868-3336
Appears in Collections:Năng lượng Nhiệt

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.45 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.98.25


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.