Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11261
Title: Xử lý tro xỉ nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1 và 3
Authors: Nguyễn, Hoàng Mai
Keywords: Xử lý tro xỉ
Nhà máy nhiệt điện
Duyên Hải 1 và 3
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Năng lượng nhiệt;Số 141 .- Tr.4-5
Abstract: Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 gồm 2 tổ máy với công suất 2 x 622.5 MW trong đó tổ máy số 1 được tiếp nhận vận hành ngày 04/01/2016 và tổ máy số 2 tiếp nhận vận hành ngày 18/01/2016. Than sử dụng cho NMNĐ Duyên Hải 1 là than Cám 6a 1 Hòn Gai, Cẩm Phả, Quảng Ninh.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11261
ISSN: 0868-3336
Appears in Collections:Năng lượng Nhiệt

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.63 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.207.240.230


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.