Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11264
Title: Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 - 50 năm nhìn lại
Authors: Văn, Thị Thanh Mai
Keywords: Tổng tiến công
Xuân Mậu Thân 1968
Sự kiện lịch sử
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tuyên Giáo;Số 01 .- Tr.12-17
Abstract: Nửa thế kỷ đã trôi qua, song âm hưởng hào sảng và tinh thần của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 vẫn là một dấu ấn đẫm nét trong lịch sử Việt Nam hiện đại. Khắc họa một dấu mốc quan trọng, ở vào một thời điểm quan trọng của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, có thể nói sự kiện lịch sử "Xuân Mậu Thân" vẫn luôn hấp dẫn các nhà nghiên cứu nói chung, giới nghiên cứu về lịch sử chiến tranh nói riêng.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11264
ISSN: 1859-2295
Appears in Collections:Tuyên giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_21.32 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.40.122


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.