Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11266
Title: Về mối quan hệ vợ chồng trong gia đình Việt Nam hiện nay
Authors: Bùi, Thị Hồng
Keywords: Gia đình
Quan hệ vợ chồng
Vợ chồng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thông tin Khoa học Xã hội;Số 425 .- Tr.36-43
Abstract: Trong các mối quan hệ gia đình ở Việt Nam hiện nay, quan hệ vợ chồng được xem là mối quan hệ mang tính nền tảng, có ảnh hưởng nhất định đến hạnh phúc, độ bền vững và phát triển của gia đình nói chung. Mối quan hệ vợ chồng trong cuộc sống gia đình thường được thể hiện ở nhiều khía cạnh lĩnh vực khác nhau như phân công lao động theo giới; người chủ gia đình, quản lý và quyền ra các quyết định trong gia đình; đời sống tình dục vợ chồng, quan hệ tình dục ngoài vợ, chồng; vấn đề ly hôn;... Bài viết cung cấp một số kết quả nghiên cứu về gia đình theo các khía cạnh vừa nêu.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11266
ISSN: 0866-8647
Appears in Collections:Thông tin Khoa học Xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_5.2 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.234.241.200


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.