Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11267
Title: Thực trạng nhận thức của giáo viên mầm non về đặc điểm tâm lý trẻ phổ tự kỷ
Authors: Nguyễn, Thị Hằng Phương
Lê, Thị Phi
Keywords: Rối loạn tự kỷ
Trẻ tự kỷ
Rối loạn phát triển
Giáo viên mầm non
Trẻ mầm non
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thông tin Khoa học Xã hội;Số 425 .- Tr.44-50
Abstract: Rối loạn phổ tự kỷ là một khuyết tật phát triển gây ra bởi những khác biệt trong não bộ. Rối loạn phổ tự kỷ ở trẻ thể hiện tương đối rõ trong giai đoạn trẻ từ 2 đền 6 tuổi - chủ yếu thuộc giai đoạn tuổi mầm non. Việc nhận biết các đặc điểm, biểu hiện của trẻ phổ tự kỷ có thể giúp đưa ra được những dự báo và tìm cách can thiệp sớm nhất có thể. Bài viết phân tích thực trạng nhận thức của giáo viên mầm non hiện nay về đặc điểm tâm lý trẻ tự kỷ trên cơ sở khảo sát thực tế tại thành phố Đà Nẵng.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11267
ISSN: 0866-8647
Appears in Collections:Thông tin Khoa học Xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.05 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.207.240.230


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.