Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11268
Title: Về một số vấn đề cần quan tâm khi đầu tư nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt tận dụng nhiệt để phát điện tại Việt Nam
Authors: Nguyễn, Đức Quyền
Keywords: Phát điện tại Việt Nam
Xử lý chất thải rắn sinh hoạt
Tận dụng nhiệt
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Năng lượng nhiệt;Số 141 .- Tr.9-14
Abstract: Với công suất xử lý chắt thải rắn sinh hoạt từ 200 tấn/ngày trở lên, việc tận dụng nhiệt thừa để sinh hơi, phát điện đang được nhiều nhà đầu tư quan tâm. Bài viết này nhằm cung cấp một số thông tin cơ bản khi dự định đầu tư một nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt có tận dụng nhiệt để sinh hơi nước, tạo ra điện năng.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11268
ISSN: 0868-3336
Appears in Collections:Năng lượng Nhiệt

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.71 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.207.240.230


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.