Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11284
Title: Giải pháp giám sát, tìm kiếm sự cố chạm đất cho tủ nguồn DC 220V
Authors: Bùi, Sỹ Giang
Keywords: Giải pháp giám sát
Sự cố chạm đất
Tủ nguồn DC 220V
Nhà máy điện ở Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Năng lượng Việt Nam;Số 155+156 .- Tr.26-28
Abstract: Hệ thống điều khiển và bảo vệ (nhị thứ) trong các nhà máy điện, trạm biến áp truyền tải 500/220/110kV phổ biến được cung cấp bởi nguồn nuôi DC220V. Nếu hệ thống nguồn nuôi DC220V này gặp sự cố sẽ dẫn đến mất nguồn cấp hệ thống nhị thứ, điều khiển ảnh hưởng tới hoạt động của toàn trạm biến áp truyền tải, hay hoạt động của nhà máy điện... Từ đó cho ta thấy tầm quan trọng của hệ thống này tới "an ninh lưới điện" quốc gia. Bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ khái quát thực trạng các tủ DC220V tại các trạm truyền tải điện, các nhà máy điện ở Việt Nam hiện nay, và đề xuất phương án kỹ thuật tìm kiếm sự cố chạm đất Online cho tủ 220(110)VDC các trạm biến áp truyền tải 500/220/110kV.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11284
ISSN: 2354-1253
Appears in Collections:Năng lượng Nhiệt

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.11 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.226.248.180


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.