Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11284
Nhan đề: Giải pháp giám sát, tìm kiếm sự cố chạm đất cho tủ nguồn DC 220V
Tác giả: Bùi, Sỹ Giang
Từ khoá: Giải pháp giám sát
Sự cố chạm đất
Tủ nguồn DC 220V
Nhà máy điện ở Việt Nam
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Năng lượng Việt Nam;Số 155+156 .- Tr.26-28
Tóm tắt: Hệ thống điều khiển và bảo vệ (nhị thứ) trong các nhà máy điện, trạm biến áp truyền tải 500/220/110kV phổ biến được cung cấp bởi nguồn nuôi DC220V. Nếu hệ thống nguồn nuôi DC220V này gặp sự cố sẽ dẫn đến mất nguồn cấp hệ thống nhị thứ, điều khiển ảnh hưởng tới hoạt động của toàn trạm biến áp truyền tải, hay hoạt động của nhà máy điện... Từ đó cho ta thấy tầm quan trọng của hệ thống này tới "an ninh lưới điện" quốc gia. Bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ khái quát thực trạng các tủ DC220V tại các trạm truyền tải điện, các nhà máy điện ở Việt Nam hiện nay, và đề xuất phương án kỹ thuật tìm kiếm sự cố chạm đất Online cho tủ 220(110)VDC các trạm biến áp truyền tải 500/220/110kV.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11284
ISSN: 2354-1253
Bộ sưu tập: Năng lượng Nhiệt

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_2.11 MBAdobe PDFXem
Your IP: 3.226.248.180


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.