Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11304
Title: Kinh nghiệm nuôi trồng thủy sản của người Kinh và Khơ–me ở tỉnh Cà Mau trong ứng phó với biến đổi khí hậu
Authors: Nguyễn, Thẩm Thu Hà
Keywords: Ứng phó
Biến đổi khí hậu
Nuôi trồng thủy sản
Kinh nghiệm
Cà Mau
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Dân tộc học;Số 03 .- Tr.13-23
Abstract: Bài viết đánh giá bước đầu các tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH) đến nuôi trồng thủy sản (NTTS) và kinh nghiệm ứng phó của người kinh, người Khơ-me nhằm giảm thiểu rủi ro, thiệt hại. Sự thay đổi bất thường về nhiệt độ, lượng mưa và sự xâm nhập mặn là những biểu hiện rõ nhất của BĐKH ảnh hưởng đến NTTS. Điều này làm suy giảm năng suất và chất lượng thủy sản, hư hại cơ sở hạ tầng khu nuôi trồng, tăng chi phí tái nuôi trồng, đồng thời cũng ảnh hưởng tiêu cực đến môi sinh. Cả người Kinh và Khơ–me đều có những cách thức ứng phó với tình trạng này như chuyển đổi cơ cấu và thay đổi giống vật nuôi, chuyển mục đích sử dụng đất, thay đổi kỹ thuật nuôi trồng, nâng cấp/gia cố khu nuôi trồng, xây dừng các mạng lưới NTTS,... Tuy nhiên, người Kinh ứng phó nhạy bén và linh hoạt hơn người Khơ-me.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11304
Appears in Collections:Dân tộc học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_7.33 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.105.97


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.