Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11306
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorBùi, Văn Dũng-
dc.contributor.authorTrần, Thị Thúy-
dc.date.accessioned2019-08-15T07:45:14Z-
dc.date.available2019-08-15T07:45:14Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issn1013 - 4328-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11306-
dc.description.abstractCách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang tác động sâu sắc, to lớn và nhiều mặt đến hoạt động giáo dục nói chung và hoạt động giáo dục ở các trường đại học nói riêng. Các mặt trong giáo dục đại học chịu tác động trực tiếp của cuộc cách mạng 4.0 bao gồm: tư duy, cơ cấu kiến thức, kỹ năng và phương pháp. Để không bị bỏ lại phía sau và có thể thích ứng với sự thay đổi nhanh chưa từng có của cách mạng công nghiệp, các trường đại học phải trang bị cho người học kiến thức mới, khả năng sáng tạo.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesKhoa học xã hội Việt Nam;Số 7 .- Tr.22-28-
dc.subjectCách mạng Công nghiệp 4.0vi_VN
dc.subjectGiáo dụcvi_VN
dc.subjectĐào tạovi_VN
dc.titleTác động của cách mạng công nghiệp 4.0 đối với giáo dụcvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Khoa học Xã hội Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.68 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 75.101.173.236


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.