Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1130
Title: Lựa chọn đứng ngoài thế giới "văn minh", đây là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới, ai đến 1 lần đều muốn quay lại
Keywords: Quốc gia hạnh phúc
Thế giới văn minh
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Người Xây dựng;Số 315+316 .- Tr.123-126
Abstract: Trong khi cả thế giới lựa chọn chỉ số GDP (Gross Domestic Products - Tổng sản phẩm quốc nội) làm thước đo thịnh vượng và phát triển, thì riêng tại đất nước này, chỉ số đó bị loại bỏ thay vào đó là GNH (Gross National Happiness- Tổng hạnh phúc quốc gia).
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1130
ISSN: 0866-8531
Appears in Collections:Người Xây dựng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.71 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.200.168.16


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.