Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11310
Title: Mạng lưới y tế trong chăm sóc sức khỏe của người Cống và Si La ở tỉnh Lai Châu (Nghiên cứu trường hợp hai huyện Mường Tè và Nậm Nhùn)
Authors: Lê, Minh Anh
Phạm, Thị Thu Hà
Keywords: Mạng lưới y tế
Chăm sóc sức khỏe
Người Cống
Người Si La
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Dân tộc học;Số 03 .- Tr.44-52
Abstract: Dựa trên kết quả khảo sát thực tế tại hai xã Nậm Khao và Can Hồ (huyện Mường Tè), xã Nậm Chà (huyện Nậm Nhùn), tỉnh Lai Châu, bài viết chỉ ra những thuận lợi, khó khăn của mạng lưới y tế trong chăm sóc sức khỏe hiện nay ở tộc người Cống và Si La. Sự phát triển của mạng lưới y tế đã giúp cho người dân có nhiều cơ hội để khám, chữa bệnh và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên, họ cũng đang đối mặt với không ít những khó khăn trong tiếp cận với các cơ sở y tế như khoảng cách địa lý, đường giao thông, tài chính, hiểu biết về bệnh tật, trình độ chuyên môn của cán bộ y tế...
URI: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11310
Appears in Collections:Dân tộc học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_5.92 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.205.56.183


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.