Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11317
Title: Khả năng sinh trưởng và sức sản xuất thịt của gà Lạc Thủy nuôi tại Bắc Giang
Authors: Trần, Đức Hoàn
Nguyễn, Đình Nguyên
Nguyễn, Thị Thu Huyền
Keywords: Thịt
Bắc Giang
Gà Lạc Thủy
Khả năng sinh trưởng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi;Số 84 .- Tr.27-42
Abstract: Nghiên cứu này nhằm mục đích phát huy tính đa dạng sinh học và có cơ sở khuyến cáo với người chăn nuôi ở tỉnh Bắc Giang về giống gà này.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11317
ISSN: 1859-0802
Appears in Collections:Khoa học Công nghệ Chăn nuôi (Journal of Animal Science and Technology)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_816.2 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.229.119.29


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.