Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11318
Title: Đặc điểm ngoại hình và khả năng sản xuất của gà Tò
Authors: Phạm, Công Thiếu
Nguyễn, Hữu Cường
Phạm, Hải Ninh
Nguyễn, Quyết Thắng
Trần, Quốc Hùng
Nguyễn, Thị Thanh Vân
Đỗ, Văn Huỳnh
Nguyễn, Khắc Khánh
Keywords: Gà giống
Trọng lượng cơ thể
Tuổi sinh đẻ
Gà Tò
Hình thái
Đẻ trứng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi;Số 84 .- Tr.43-52
Abstract: Nhờ có chương trình bảo tồn nguồn gen, gà Tò đã được phục tráng, nhân thuần và mở rộng quần thể. Hiện nay, chất lượng cuộc sống của người dân ngày càng được nâng cao thì nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm an toàn chất lượng cao ngày càng tăng. Chính vì vậy, cần phải gắn việc bảo tồn với khai thác và phát triển nguồn gen gà Tò một cách hiệu quả tạo thêm sản phẩm cho tiêu dùng của xã hội cũng như giữ được sự đa dạng nguồn gen vật nuôi Việt Nam.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11318
ISSN: 1859-0802
Appears in Collections:Khoa học Công nghệ Chăn nuôi (Journal of Animal Science and Technology)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_461.02 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.