Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11318
Nhan đề: Đặc điểm ngoại hình và khả năng sản xuất của gà Tò
Tác giả: Phạm, Công Thiếu
Nguyễn, Hữu Cường
Phạm, Hải Ninh
Nguyễn, Quyết Thắng
Trần, Quốc Hùng
Nguyễn, Thị Thanh Vân
Đỗ, Văn Huỳnh
Nguyễn, Khắc Khánh
Từ khoá: Gà giống
Trọng lượng cơ thể
Tuổi sinh đẻ
Gà Tò
Hình thái
Đẻ trứng
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi;Số 84 .- Tr.43-52
Tóm tắt: Nhờ có chương trình bảo tồn nguồn gen, gà Tò đã được phục tráng, nhân thuần và mở rộng quần thể. Hiện nay, chất lượng cuộc sống của người dân ngày càng được nâng cao thì nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm an toàn chất lượng cao ngày càng tăng. Chính vì vậy, cần phải gắn việc bảo tồn với khai thác và phát triển nguồn gen gà Tò một cách hiệu quả tạo thêm sản phẩm cho tiêu dùng của xã hội cũng như giữ được sự đa dạng nguồn gen vật nuôi Việt Nam.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11318
ISSN: 1859-0802
Bộ sưu tập: Khoa học Công nghệ Chăn nuôi (Journal of Animal Science and Technology)

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_461.02 kBAdobe PDFXem
Your IP: 18.207.108.191


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.