Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11318
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPhạm, Công Thiếu-
dc.contributor.authorNguyễn, Hữu Cường-
dc.contributor.authorPhạm, Hải Ninh-
dc.contributor.authorNguyễn, Quyết Thắng-
dc.contributor.authorTrần, Quốc Hùng-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Thanh Vân-
dc.contributor.authorĐỗ, Văn Huỳnh-
dc.contributor.authorNguyễn, Khắc Khánh-
dc.date.accessioned2019-08-15T08:24:29Z-
dc.date.available2019-08-15T08:24:29Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issn1859-0802-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11318-
dc.description.abstractNhờ có chương trình bảo tồn nguồn gen, gà Tò đã được phục tráng, nhân thuần và mở rộng quần thể. Hiện nay, chất lượng cuộc sống của người dân ngày càng được nâng cao thì nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm an toàn chất lượng cao ngày càng tăng. Chính vì vậy, cần phải gắn việc bảo tồn với khai thác và phát triển nguồn gen gà Tò một cách hiệu quả tạo thêm sản phẩm cho tiêu dùng của xã hội cũng như giữ được sự đa dạng nguồn gen vật nuôi Việt Nam.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi;Số 84 .- Tr.43-52-
dc.subjectGà giốngvi_VN
dc.subjectTrọng lượng cơ thểvi_VN
dc.subjectTuổi sinh đẻvi_VN
dc.subjectGà Tòvi_VN
dc.subjectHình tháivi_VN
dc.subjectĐẻ trứngvi_VN
dc.titleĐặc điểm ngoại hình và khả năng sản xuất của gà Tòvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Khoa học Công nghệ Chăn nuôi (Journal of Animal Science and Technology)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_461.02 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.207.108.191


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.