Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11319
Title: Đặc điểm ngoại hình và khả năng sản xuất của gà Hắc Phong
Authors: Nguyễn, Công Thiếu
Nguyễn, Hữu Cường
Nguyễn, Quyết Thắng
Trần, Quốc Hùng
Nguyễn, Thị Thanh Vân
Cao, Thị Liên
Lê, Tuấn Việt
Nguyễn, Công Định
Keywords: Giống gà Hắc Phong
Đặc điểm ngoại hình
Trọng lượng cơ thể
FCR
Trứng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi;Số 84 .- Tr.53-61
Abstract: Thực hiện từ năm 2014 đến tháng 6/2018 để chọn lọc nhân thuần xây dựng đàn hạt nhân, đàn sản xuất gà Hắc Phong cung cấp con giống cho phát triển chăn nuôi, đây là một hướng đi đúng và cần thiết nhằm mục tiêu: Xác định được một số đặc điểm ngoại hình đặc trưng và khản năng sản xuất của gà Hắc Phong.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11319
ISSN: 1859-0802
Appears in Collections:Khoa học Công nghệ Chăn nuôi (Journal of Animal Science and Technology)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_435.65 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.192.54.67


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.