Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11321
Title: Sử dụng thân, lá, củ sắn ủ chua làm thức ăn cho bò thịt trong mùa Đông tại huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La: I. Đánh giá thành phần hóa học và tiêu hóa in vitro gas production
Authors: Nguyễn, Hưng Quang
Trần, Văn Thăng
Bạc, Cầm Thị Xiêng
Keywords: Thức ăn ủ chua
Dinh dưỡng thức ăn
Sản xuất khí trong ống nghiệm
Mùa Đông
KM94
Tỉnh Sơn La
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi;Số 84 .- Tr.71-82
Abstract: Lựa chọn biện pháp kỹ thuật nào để dự trữ thức ăn cho đại gia súc trong vụ Đông Xuân là vấn đề đặt ra có tính khoa học và thực tiễn trong chăn nuôi tại huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11321
ISSN: 1859-0802
Appears in Collections:Khoa học Công nghệ Chăn nuôi (Journal of Animal Science and Technology)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_742.14 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.229.119.29


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.