Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11326
Title: Rác thải nhựa hiểm họa toàn cầu
Authors: Huỳnh, Văn Nhiệm
Keywords: Hiểm họa
Toàn cầu
Rác thải nhựa
Bảo vệ môi trường
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc & Sức khỏe;Số 601 .- Tr.28-29
Abstract: Để hạn chế hiểm họa cho môi trường và sức khỏe của rác thải nhựa, ngoài các biện pháp quyết liệt của các cơ quan chức năng, điều quan trọng nhất là giúp cho người dân tự giác có ý thức và trách nhiệm đối với việc bảo vệ môi trường, hạn chế sử dụng các loại túi nylon và các loại dụng cụ, bao bì bằng nhựa khó phân hủy; không xả rác, nhất là rác thải nhựa, ra môi trường như vỉa hè, sông rạch, tiến đến chỗ phân loại rác để tập trung đưa vào tái chế tại các nhà máy hiện đại, đảm bảo các tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11326
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.88 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.237.71.23


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.