Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11327
Title: Máu giun biển Arénicola có thể bảo quản tốt các mẫu ghép
Authors: Phạm, Văn Tất
Keywords: Arénicola
Máu giun biển
Bảo quản
Mẫu ghép
Y tế công cộng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc & Sức khỏe;Số 601 .- Tr.30
Abstract: Hoàn thiện HEMO-2 life, để có một chất bảo quản bộ phận ghép. Ghép là một vấn đề quan trọng trong y tế công cộng. Rất nhiều bệnh nhân đang chờ ghép bộ phận để sống sót.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11327
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_733.59 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.204.187.106


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.