Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11331
Title: Đóng góp ý kiến về dự án Luật về hội tham luận tại hội thảo Luật về hội 1.3.2018
Authors: Trần, Ngọc Hùng
Keywords: Đóng góp ý kiến
Hội tham luận
Hội thảo Luật
Dự án Luật
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Người xây dựng;Số 317+318 .- Tr.3-4,6
Abstract: Dự thảo luật được xây dựng “vắt” qua nhiều khóa Quốc hội, qua nhiều phiên thảo luận tới nay vẫn chưa được thông qua. Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam Trần Ngọc Hùng chia sẻ, việc Quốc hội chưa “gật đầu” đáng lẽ phải buồn nhưng những người hoạt động hội lại thấy vui…
URI: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11331
ISSN: 0866-8531
Appears in Collections:Người Xây dựng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_322.64 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.204.2.231


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.