Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11332
Title: Thực trạng sản xuất và xuất nhập khẩu điều Việt Nam các giải pháp phát triển bền vững ngành điều trong những năm tới
Authors: Nông, Hữu Tùng
Mai, Thị Huyền
Nông, Hữu Dương
Keywords: Điều
Nhập khẩu
Sản xuất
Xuất khẩu
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Thương mại;Số 117 .- Tr.19-26
Abstract: Cây điều đã trở thành thế mạnh truyền thống của nông nghiệp Việt Nam. Trong giai đoạn 2006 – 2016, mặc dù diện tích giảm, sản lượng không ổn định nhưng năng suất vẫn đạt cao 3,9 tấn/ha. Với xuất khẩu, kết quả thu được rất tích cực, kim ngạch xuất khẩu điều nhân bình quân đạt 1,44 tỷ USD/năm, chiếm 1,43% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả nước. Hạt điều là một trong những mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, đứng đầu thế giới về xuất khẩu. Điều Việt Nam đã xuất đến hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ngành điều ngày càng khẳng định được vị thế cao trên thị trường thế giới, đã tạo công ăn việc làm, góp phần xóa đói giảm ngheo và tạo nguồn thu ngoại tệ quan trọng. Tuy nhiên, sản xuất và xuất khẩu điều còn tồn tại, yếu kém cần nhanh chóng được giải quyết trên các mặt: Cơ chế chính sách, quy hoạch, năng lực sản xuất và chế biến, liên kết theo chuỗi giá trị, đa dạng hóa và phát triển thị trường… nhằm giúp ngành điều Việt Nam phát triển ổn định và bền vững.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11332
ISSN: 1859-3666
Appears in Collections:Khoa học Thương mại (Journal of Trade science)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_6.4 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.8.46


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.