Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1134
Title: Phát triển năng lực ngành công nghiệp của Ulsan (Hàn Quốc) và Thâm Quyến (Trung Quốc): Hàm ý cho Đồng Nai (Việt Nam)
Authors: Phạm, Văn Quốc
Keywords: Nhân lực ngành công nghiệp
Kinh nghiệm
Hàn Quốc
Trung Quốc
Đồng Nai
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 511 .- Tr.7-9
Abstract: Bước vào kỷ nguyên cách mạng công nghiệp lần thứ tư, kinh tế tri thức đóng vai trò quan trọng; khoa học công nghệ đã trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp. Hầu hết các ngành, các lĩnh vực kinh tế đang được "mã hóa" bởi công nghệ hiện đại. Chính sách phát triển nhân lực của một số địa phương trên thế giới, và kinh nghiệm phát triển năng lực của thành phố công nghiệp Ulsan Hàn Quốc, kinh nghiệm phát triển nhân lực ngành công nghiệp của Thâm Quyến, Trung Quốc và hàm ý cho phát triển nhân lực công nghiệp ở Đồng Nai, Việt Nam.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1134
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_663.66 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.237.16.173


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.