Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11360
Title: Tác động của các nhân tố tài chính đến mức chi trả cổ tức tại các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Authors: Ngô, Thị Quyên
Nguyễn, Thanh Huyền
Keywords: Tài chính
Mức chi trả cổ tức
Công ty niêm yết
Thị trường chứng khoán Việt Nam
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 537 .- Tr.7-9
Abstract: Cổ tức được xem là nguồn thu nhập ổn định và thường xuyên, được trích ra từ lợi nhuận hoạt động của công ty. Tâm lý của nhà đầu tư, cổ tức được chia càng cao thì độ hấp dẫn của cổ phiếu càng lớn, dẫn đến giá cổ phiếu trên thị trường tăng lên. Tuy nhiên, xác định mức chi trả cổ tức phụ thuộc vào nhiều nhân tố, đặc biệt là các nhân tố tài chính thể hiện hiệu quả kinh doanh, cơ hội tăng trưởng của công ty. Mức chi trả cổ tức càng cao thì phần lợi nhuận giữ lại để đáp ứng nhu cầu vốn tái đầu tư giảm xuống và ngược lại. Do vậy, khi xác định mức chi trả cổ tức hàng năm cho các cổ đông cần phải xem xét đến các nhân tố này, mức cổ tức được chia cần phải đảm bảo lợi ích cho các cổ đông và đồng thời đảm bảo nhu cầu vốn cho các dự án tái đầu tư của công ty.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11360
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.71 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.180.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.