Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11364
Title: Những tiềm năng phát triển kinh tế biển của tỉnh Nam Định
Authors: Lê, Thị Hương
Nguyễn, Thị Thủy
Keywords: Tiềm năng
Phát triển kinh tế biển
Nam Định
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 537 .- Tr.19-21
Abstract: Nam Định là tỉnh có vị trí chiến lược quan trọng ở khu vực đồng bằng sông Hồng. Nam Định là một tỉnh nằm ở phía Nam đồng bằng Bắc Bộ, phía Bắc giáp với tỉnh Thái Bình, phía Nam giáp tỉnh Ninh Bình phía Tây Bắc giáp tỉnh Hà Nam và phía Đông giáp biển Đông. Nam Định có 3 huyện giáp biển đó là các huyện: Giao Thủy, Hải Hậu và Nghĩa Hưng; có bờ biển dài hơn 70km, đất đai phì nhiêu, có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế tổng hợp ven biển.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11364
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.06 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.237.16.173


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.