Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1138
Title: Một số vướng mắc, bất cập khi áp dụng các quy định của Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015 trong giải quyết vụ án dân sự và đề xuất, kiến nghị
Authors: Nguyễn, Thị Hương
Keywords: Bộ luật Tố tụng Dân sự
Giải quyết án dân sự
Thực tiễn áp dụng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tòa án Nhân dân;Số 5 .- Tr.8-10,47
Abstract: Bài viết đề cập đến những vướng mắc, bất cập của Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015 trong giải quyết vụ án dân sự, đồng thời đưa ra một số đề xuất, kiến nghị.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1138
ISSN: 1859-4875
Appears in Collections:Tòa án Nhân dân

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.69 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.215.186.30


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.